فروش توتون پیپ
خرید پیپ اصل
نمایندگی تفال
خرید اتو بخار تفال
زودپز تفال
طراحي سايت در اصفهان
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :حسين رحيمي
تاريخ: ۶ دى ۱۳۹۶ ساعت: ۰۲:۳۴:۴۸

با توجه به نياز ضروري مراكز درماني در پياده سازي استانداردهاي اعتبار بخشي بيمارستان در جهت توسعه مديريت دانش و به منظور تامين منابع علمي مورد نياز براي مديريت مؤثر در حوزه هاي مديريت و رهبري، بهبود كيفيت، كنترل عفونت، منابع انساني، مديريت تغذيه و رژيم درماني، اورژانس، ايمني بيمار و مديريت خطر، مديريت پرستاري، تجهيزات پزشكي، سوپروايزر آموزشي، حقوق گيرنده خدمت، بهداشت محيط در بيمارستان ها، گروه آموزشي Medical اقدام به تهيه و ارائه اين پكيج ها بصورت رايگان براي بهره وري در بيمارستان ها نموده است.
طراحي اين پكيج ها به گونه اي است كه مي توانند راهگشاي كاملي در جهت پياده سازي حوزه هاي ذكر شده باشند.
پكيج ها شامل عناوين زير هستند:


اعتبار بخشي بيمارستان

پكيج مستندات حوزه مديريت و رهبري 

 • مستندات الزامي (استانداردهاي حاكميتي، اجرايي،پژوهشي، فرم هاي مهارت هاي مديريتي، فايلهاي آموزشي و ضمائم مورد نياز )
 • شاخص هاي كليدي
 • مديريت تامين و بودجه
 • خط مشي هاي سنجه هاي مديريت و رهبري

 

پكيج مستندات بهبود كيفيت 

 • شرح وظايف
 • نمودار سازماني
 • چك ليست پايش مديريتي
 • مراقبت باليني
 • شاخص هاي برنامه جامع بهبود كيفيت
 • فرم برنامه مداخله اي
 • فايلهاي آموزشي و ضمائم مورد نياز. فرايندهاي الزامي، باليني و غيرباليني
 • شاخص هاي بيمارستان بالغ بر 900 عنوان شاخص عملكردي برنامه ها به همراه فرمول محاسبه و گروه بندي در قالب نرم افزار (شاخص هاي مديريتي – شاخص هاي باليني بخش– شاخص هاي ارتقاي سلامت – شاخص هاي غيرباليني)


اعتبار بخشي بيمارستان

 
پكيج مستندات كنترل عفونت
 • منابع علمي مورد نياز شامل: كتاب ها، اسلايدها، مقالات، فيلم ها، كتابچه توجيهي كاركنان
 • آخرين گايدلاين هاي علمي معتبر دنيا
 • مجموعه كامل خط مش و روش هاي اجرايي، دستورالعمل ها و فرايندها
 • مجموعه اصطلاحات و واژه ها
 • مجموعه چك ليست ها و فرم هاي مورد نياز
 • نمونه برنامه هاي مداخله اي و عملياتي
 • فيلم هاي آموزشي كنترل عفونت ويژه كاركنان
 • مجموعه شاخص هاي كنترل عفونت به همراه تعريف شاخص و شناسنامه نمونه شاخص و ...
 • مجموعه قوانين، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي كشوري

 

پكيج مستندات منابع انساني

 • منابع علمي مورد نياز شامل: كتاب ها، اسلايدها، مقالات و ... 
 • مجموعه كامل كاربردي تهيه شده از منابع معتبر علمي آمريكا و تطبيق با شرح شغل هاي كشوري شرح شغل كاركنان (شرح وظايف و ...) به همراه تمامي منابع داخلي شرح شغل كاركنان بيمارستاني
 • مجموعه خط مشي و روش اجرايي و فرم هاي مرتبط با چينش كاركنان، فرايند جذب و مصاحبه و بكارگيري كاركنان، جانشين پروري و انتقال تجارت، انتخاب و انتصاب مديران، ارتقاي شغلي، پرونده پرسنلي
 • مجموعه خط مشي و روش اجرا و فرم ها و چك ليست هاي مرتبط، توجيه بدو ورود كاركنان به همراه كتابچه توجيه بدو ورود بيمارستان و بخش ها
 • مجموعه خط مشي و روش اجراي ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان به همراه فرم مربوطه و نظام يا راس دهي مبتني بر عملكرد
 • مجموعه خط مشي و روش اجراي ارزيابي عملكرد و فرم هاي مربوط به نظام پيشنهادات كاركنان
 • مجموعه خط مشي و روش اجراي ارزيابي عملكرد و فرم هاي مربوط به رضايت سنجي كاركنان
 • مجموعه كامل ساير خط مشي ها و روش اجرايي، فرايندها، فرم ها و چك ليست هاي منابع انساني
 • مجموعه شاخص هاي مديريت منابع انساني به همراه تعريف شاخص و شناسنامه نمونه شاخص و ...

 

اعتبار بخشي بيمارستان

 

 پكيج مستندات تغذيه و رژيم درماني

 • مجموعه كامل خط مشي و روش هاي اجرايي و دستورالعمل هاي تغذيه، توزيع غذا، بهداشت و رژيم درماني
 • پروتكل هاي تغذيه اي بيماري هاي شايع
 • مجموعه كامل فرايند ها، فرم ها و شاخص ها، قوانين و آيين نامه ها، راهكارهاي اصلاحي
 • ساير منابع علمي (كتاب، اسلايد و ...)

 

پكيج مستندات اورژانس 

 • مديريت اورژانس (شاخص ها، فرم ها، فايل هاي آموزشي و ضمائم و ...)
 • ترياژ
 • دسترسي به خدمات
 • ارزيابي اوليه
 • دستورالعمل هاي كشوري
 • خط مشي و روش ها

 

اعتبار بخشي بيمارستان


پكيج مستندات ايمني بيمار و مديريت خطر

 • مديريت، برنامه ها، بازديدها، شاخص ها
 • مديريت خظا
 • مديريت خطر
 • فرهنگ ايمني
 • خط مش، روش ها و دستورالعمل ها

 

پكيج مستندات مديريت پرستاري

 • مديريت منابع انساني پرستاري
 • نظارت
 • مراقبت هاي باليني
 • شاخص ها
 • دستورالعملهاي كشوري
 • مطالب علمي مديريت پرستاري (مباني-رهبري-سازماندهي-نظارت-مديريت منابع انساني- توانمدسازي و آموزش كاركنان)

 

اعتبار بخشي بيمارستان

 

پكيج مستندات تجهيزات پزشكي 

 • مديريت تجهيزات بزشكي
 • مديريت نگهداشت تجهيزات بزشك
 • خط مشي و روش ها
 • راهنماي سريع تجهيزات پزشكي بيمارستان
 • شاخص هاي مرتبط
 • فرم ها و چك ليست هاي مرتبط

 

پكيج مستندات سوپروايزر آموزشي 

 • نيازسنجي (شرح شغل، چك ليست و ...)
 • اجرا و اثربخشي (فرم و فرايند مورد نياز)
 • بانك سوالات
 • كتابچه هاي توجيهي
 • برنامه و شاخص ها
 • خظ مش و ضمائم مورد نياز

 

اعتبار بخشي بيمارستان

 

پكيج مستندات حقوق گيرنده خدمت

 • خط مشي و روش ها
 • شاخص ها
 • فرم ها
 • برنامه مداخلات
 • فايل هاي آموزشي و ضمائم و ...

 

پكيج مستندات بهداشت محيط

 • مستندات الزامي (خط مش، دستورالعمل، روش اجرايي)
 • بهداشت آب و مواد غذايي
 • دفع پسماند (دستورالعمل، روش اجرايي)
 • رختشويخانه (دستورالعمل، روش اجرايي)
 • خط مش هاي استريليزاسيون
 • گندزدايي و نظافت و ضدعفوني
 • دستورالعمل حفاظت از پرتو
 • كتابچه بهداشت
 • تهويه هوا
 • چك ليست و خط مش ساير ضمائم

 

شايان ذكر است:
ارائه خدمات با كيفيت و ايمن در بيمارستان ها يكي از مهم ترين وظايف و دغدغه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد و مسئوليت پذيري و پاسخگويي بيمارستان ها در امر بهبود كيفيت و ارائه مراقبت هاي ايمن به بيماران، زمينه ساز تحقق اهداف سلامت در حوزه درمان كشور خواهد بود. لذا اعتباربخشي ملي بيمارستان هاي كشور، به عنوان ابزاري موثر، جامع و سيستماتيك در تسهيل روند توسعه كيفي مراقبت و درمان در سال هاي اخير ايفاي نقش نموده است.
همچنين استانداردهاي اعتباربخشي ملي ايران، پايه رتبه بندي اعتباربخشي و صدور گواهينامه بيمارستان ها مي باشد و نظام سلامت يكي از اساسي ترين نيازها و حقوق مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران شناخته شده است.
لذا دستيابي به اهداف كلان نظام سلامت تنها از طريق همگام بودن و هماهنگي با ساير نظام هاي اجرايي و اهداف توسعه پايدار كشور امكان پذير است و بيمارستان ها آخرين اميد نيازمندان به خدمات تشخيصي و درماني هستند، كه بيماران و مددجويان بسياري را به خود جذب مي نمايند و بخش عمده اي از هزينه هاي نظام سلامت در بر مي گيرند و اعتبار بخشي آموزشي مي تواند به عنوان نقشه راهنمايي براي مديران و مجريان به منظور دستيابي به سازماني با نتايج ايمن و با كيفيت مورد استفاده قرار گيرد و در اين راستا و به منظور همگامي با تجربيات جهاني ، در سال 95 اعتباربخشي ملي ايران به سمت بيمار محوري و تمركز بر ايمني مراقبت ها و كيفيت خدمات تشخيصي و درماني پيش رفته است.

 

نويسنده :حسين رحيمي
تاريخ: ۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۵۸:۲۶

بدون شك بهترين و اقتصادي ترين روش تبليغاتي ، تبليغات اينترنتي است . قبل از شروع تبليغات اينترنتي بهتر است نسبت به طراحي سايت اقدام نماييد تا تبليغات شما بازدهي بيشتري داشته باشد و به غير از نمايش آگهي در اينترنت با ارجاع به سايت شما در جهت افزايش رتبه سايتتان نيز تاثير مستقيم داشته باشد . قطعأ طراحي يك وب سايت يا طراحي فروشگاه اينترنتي قوي، تأثير مثبت و مهمي در فعاليت شما و جذب مخاطبين خواهد داشت .

طراحي سايت در اصفهان

پايه و اساس سايت طراحي شده توسط شما بايد بر مبناي هدف باشد .

هدف چيست : در بسياري از موارد وب سايت ها درباره محصولات خود و كسب و كارشان توضيحاتي را ارائه مي نمايند ولي افرادي كه به دنبال اين محصولات هستند در موتورهاي جستجو بدنبال كلمات ديگري جهت رسيدن به اين محصولات و وب سايت هاي مرتبط تلاش مي كننددر ابتدا بايد نسبت به كلمات كليدي سايت خود و انتخاب بهينه كلمات اقدام نماييم . انتخاب مناسب خود الگوريتم هاي خاصي دارد و البته اصول مربوط به چگالي كلمات كليدي، اصول بارگزاري عكس هاي سايت شما و هر مطلبي كه پايه بهينه سازي سايت شما باشد بايد رعايت شود كه فعلا از گفتن آن اجتناب مي كنيم . صرفا يكي از موارد انتخاب بهينه كلمه كليدي را توضيح مي دهيم.

[https://www.aparat.com/v/fDFvX]

 

ساده ترين روش يافتن عبارات كليدي

روش ديگر براي يافتن عبارات كليدي وبسايت , جستجوي كلمه در گوگل مي باشد كه گوگل در زمين جستجو پيشنهادهايي را به شما ارائه مي نمايد از اين عبارات نيز مي توانيد در ايجاد مقالات و همچنين عنوان بندي صفحات وب سايت خود استفاده نماييد.

طراحي سايت در اصفهان

فرض مثال تجارت شما طراحي سايت مي باشد و در شهر اصفهان فعاليت داريد . به جاي انتخاب كلمات كليدي مثل طراحي سايت ، كه در صورت انتخاب اين كلمه با رقبا سر سختي در گوگل روبرو هستيد ، بهتر است بر اساس منطقه تجاري خود نسبت به انتخاب كلمه كليدي اقدام نماييد . صد در صد انتخاب كلمه كليدي بهينه طراحي سايت در اصفهان مي باشد . به عبارت ديگر تمامي توان شما در قرار گرفتن در صفحات اول گوگل بر جستجوي محلي باشد تا سريعتر در اولين صفحات گوگل قرار بگيريد و بازدهي بالاتري داشته باشيد .

اين مثال براي اكثر تجارت ها صادق است . به عنوان مثال در صورت فروش لوازم بهداشتي در شهر اصفهان ، بايد دقيقا كليه مانور خود را بر محتواي سايت بدين كلمه معطوف نماييد . اين نوع مديريت محتوا براي بهينه سازي سايت بر اساس منطقه جغرافيايي تاثير زيادي دارد و در مثالهاي ذكر شده براي سئو سايت در اصفهان بسيار پر كاربرد است و شما را به هدفتان نزديك تر مي كند . پيشنهاد مي شود براي شروع كار بدين شكل نسبت به جذب مخاطب اقدام نماييد .

 

بعد از طراحي سايت و قراردادن محتواي مناسب بر مبناي هدفتان ، حال وقت آن رسيده است كه نسبت به تبليغات اينترنتي اقدام نماييد . در همين راستا بهترين روش قرار دادن تبليغ شما در سايت هايي است كه اكثرا مخاطب آنها به آن شهر محدود مي شود و سازگاري بيشتري با الگوريتم هاي جست و جوي گوگل و ديگر موتور هاي جست و جو داشته باشند رتبه بهتري در نتايج جست و جوي كلمات مورد نظر به دست خواهد آورد و همين عامل احتمال بازديد سايت را توسط كاربران بسيار بالا تر خواهد برد. و يا در جستجوهاي اينترنتي با كلمه شهر مورد نظر ، آن سايت جايگاه خوبي در گوگل داشته باشد . سايت هايي نيز هستند كه تبليغات هدفمند دارند و شما را در رسيدن به اين هدف و معرفي وبسايت شما به مخاطبان ياري مي كنند.

طراحي سايت در اصفهان

همچنين ثبت مكان شما در گوگل مپ بسيار مفيد است و كمك بسيار زيادي در رسيدن به نتايج اول گوگل در جستجو هاي محلي local search مي شود اين ويژگي باعث خواهد شد موتور هاي جست و جو به راحتي از تغييرات ايجاد شده بر روي سايت شما آگاه شوند. به روز شدن سايت مپ يا به عبارت ديگر ايندكس شدن تغييرات سايت مپ در موتور هاي جست و جو موجب افزايش سئو سايت مي شود. از طرف ديگر اگر صفحه اي يا مطلبي از روي سايت ما حذف شود و در مطالب يا صفحات ديگر لينكي به صفحه حذف شده داده شده باشد سايپ مپ مي تواند كمك بسيار زيادي براي شناسايي لينك هاي خراب به ما بكند. بنابراين مي توان گفت مي توانيم با كمك سايت مپ از افت سئو سايت خود جلوگيري نماييم. سايت مپ در برخي از سايت ها به طور اتوماتيك ايجاد شده و نيازي به ايجاد به صورت دستي ندارد. اين كار توسط افزونه هايي انجام مي شود كه در طراحي سايت از آن ها استفاده شده است.

اميدوارم اين مطلب براي شما مفيد باشد

شركت سپاهان گستر با بيش از 13 سال سابقه طراحي سايت و پرتال هاي تجاري آمادگي خود را در جهت طراحي و بهينه سازي سايت به بهترين شكل ممكن و با بهره گيري از به روزترين تكنولوژي ها اعلام ميدارد

جهت مشاوره رايگان ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد

تلفن : 03136411130

همراه مدير واحد : 09126900023

سامانه پيامكي : 30007450

سايت : sepahangostar.com

ايميل : info@sepahangostar.com

آدرس : اصفهان . چهار راه آپادانا . ابنداي آپادانا دوم . ساختمان 148 . طبقه دوم . شركت سپاهان گستر

 

 


برچسب‌ها: ،

[ ۱ ]